home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

درخواست تماس شما جهت مشاوره با موفقیت ثبت شد.

برای خرید نیاز به مشاوره دارید؟

شماره تماس خود را وارد کنید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید.

دستگاه DVR


HDDVR های لوک مدل DVR-216U-F2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

5,636,400 تومان

HDDVR های لوک مدل DVR-208U-F1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,827,500 تومان

HDDVR های لوک مدل DVR-204U-F1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

1,776,700 تومان

HDDVR های لوک مدل DVR-216Q-F1

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

3,178,500 تومان

HDDVR های لوک مدل DVR-208Q-F1

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

1,799,000 تومان

HDDVR های لوک مدل DVR-204Q-F1

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

1,148,500 تومان

دستگاه DVR داهوا مدل XVR1A08

- کیفیت: 1080N/720P
- تعداد کانال تصویر: 8
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080N / 720P
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

1,090,000 تومان

دستگاه DVR داهوا مدل XVR1A04

- کیفیت: 1080N/720P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080N / 720P
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

830,000 تومان

دستگاه DVR داهوا مدل DHI-XVR5104HS-4M

- کیفیت:4MP /1080P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 4MP
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

1,760,000 تومان

دستگاه DVR داهوا مدل DHI-XVR5216AN-S2

- کیفیت: 1080N/1080P
- تعداد کانال تصویر: 16
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 2
- دو سال گارانتی

3,650,000 تومان

دستگاه DVR داهوا مدل DHI-XVR5108HS-S2

- کیفیت: 1080N/1080P
- تعداد کانال تصویر: 8
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

1,970,000 تومان

دستگاه DVR داهوا مدل DHI-XVR5104HS-S2

- کیفیت: 1080N/1080P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

1,190,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

4,942,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,704,700 تومان

HD DVR ورتینا مدل VDR-401 E

- کیفیت: 1080P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

6,737,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

3,380,500 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,215,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

3,800,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

2,080,300 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

کیفیت: 1080p//3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 3MP
تعداد هارد: 1

1,469,000 تومان

دستگاه DVR SPYTE مدل SDR-7104H

- کیفیت 1080N
- 4 کانال تصویر
- 1 کانال صدا
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 TB
- فشرده سازی تصویر H264+
- بازبینی 4 ...

namojood.png

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2061

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 16
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

namojood.png

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2081

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 8
-تعداد کانال صدا: 1
-پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

namojood.png

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2041

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

namojood.png

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

2,900,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-801 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

1,480,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-401 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

900,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-805 PLUS

کیفیت: 1/2/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 PLUS

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR ورتینا مدل VDR-801 PLUS

کیفیت: 720P/1080P/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR ورتینا مدل VDR-401 PLUS

کیفیت: 720P/1080P/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

AHDDVR ریکو مدل 0404-SH

کیفیت پیش‌نمایش: 1080p
کیفیت ضبط تصویر: 1080n
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
متفرقه: برد Hisilicon + پشتیبانی از ...

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7316HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4
سایر: خروجی 4K

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7308HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7304HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png
نتایج 1 تا 40 از کل 59 نتیجه
صفحه1 از2