home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

دستگاه DVR


دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-E1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-E1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-E2

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 2

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-F1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F2

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7304HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7308HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7316HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4
سایر: خروجی 4K

call.png

AHDDVR ریکو مدل 0404-SH

کیفیت پیش‌نمایش: 1080p
کیفیت ضبط تصویر: 1080n
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
متفرقه: برد Hisilicon + پشتیبانی از ...

HDDVR ورتینا مدل VDR-401 PLUS

کیفیت: 720P/1080P/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR ورتینا مدل VDR-801 PLUS

کیفیت: 720P/1080P/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 PLUS

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR ورتینا مدل VDR-805 PLUS

کیفیت: 1/2/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

HDDVR ورتینا مدل VDR-401 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

900,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-801 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

1,480,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

2,900,000 تومان

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2041

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

namojood.png

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2081

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 8
-تعداد کانال صدا: 1
-پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

namojood.png

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2061

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 16
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

namojood.png

دستگاه DVR SPYTE مدل SDR-7104H

- کیفیت 1080N
- 4 کانال تصویر
- 1 کانال صدا
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 TB
- فشرده سازی تصویر H264+
- بازبینی 4 ...

namojood.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

کیفیت: 1080p//3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 3MP
تعداد هارد: 1

1,467,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

2,078,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

3,795,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 2

call.png
نتایج 1 تا 40 از کل 59 نتیجه
صفحه1 از2
فرافن مارکت - از برترین‌های IT

دریافت نشان شرکت‌های برتر IT کشور در سال 95

فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت، آموزش، فروش، خرید و لیست قیمت دوربین مداربسته

فرافن مارکت بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور در زمینه نظارت تصویر و امنیت، تیمی متشکل از گروهی از کارشناسان و مهندسین کامپیوتر، IT، برق و الکترونیک و مدیریت، که انگیزه آن ابتدا بر مبنای عشق و علاقه استوار بود، فعالیت خود را در سال 85 شروع کرد و عمده فعالیت آن تا به امروز اجرای پروژه و تامین قطعات در زمینه‌ی دوربین مدار بسته، اعلام حریق، دزدگیر (اعلام سرقت)، تلفن سانترال و ویپ، در اتوماتیک، شبکه کامپیوتر، ups و سیستم های هوشمند اماکن بوده و موفق به اجرای پروژه‌های بزرگی در زمینه دوربین های مدار بسته و دیگر سیستم‌های امنیتی شده است و توانسته با تعداد کثیری از ادارات دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، کارخانجات صنعتی، هتل‌ها و مراکز تفریحی، فروشگاه‌ها، مغازه ها و منازل همکاری نماید. شرکت فرافن با تفکیک واحدهای مشاوره و فروش، پشتیبانی فنی، اجرای پروژه، انبار، تدارکات و مالی موفق شد گام کوچکی در سرعت و سهولت امور مشتریان بردارد. توجه ویژه به کیفیت، همراه با قیمت مناسب، صداقت و رعایت کلیه موارد استاندارد در اجرای پروژه اصولی بوده که ما خود را همواره ملزم به رعایت آن دانسته‌ایم. فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت همچنین در زمینه‌های تهیه، گردآوری، ترجمه و نشر مقالات آموزش دوربین مداربسته، نرم افزار دوربین مدار بسته جهت ارتقاء سطح علمی همکاران و مشتریان در زمینه دوربین های مدار بسته نیز تلاش‌های بسیاری کرده است. از دیگر محصولات فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت می‌توان به انواع دوربین مداربسته IP، دوربین مداربسته HD، دوربین مداربسته HDTVI، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته AHD، دوربین مدار بسته بیسیم، دوربین مخفی، دستگاه DVR و NVR، لوازم جانبی دوربین مداربسته شامل لنز دوربین مداربسته، کاور دوربین مداربسته، پایه دوربین مداربسته، سیم و کابل دوربین مداربسته، آداپتور دوربین مدار بسته، فیش دوربین مداربسته، میکروفن، هارد دیسک، UPS، رک و جک BFT اشاره کرد. فرافن مارکت تنها اقدام به تهیه و توزیع محصولات بهترین برندهای دوربین مداربسته روز دنیا در زمینه تولید و پخش انواع دوربین مدار بسته و دیگر تجهیزات امنیتی و نظارت تصویر، مانند هایک ویژن (Hikvision)، ورتینا (Vertina)، داهوا (Dahua)، شیائومی (xiaomi)، بی اف تی (BFT)، تایفون (Typhoone)، اسپایت (Spyte) و ریکو (Ricoh) می‌نماید. فروشگاه فرافن مارکت همواره با بهره‌گیری از سیستم ارسال سریع، آماده ارسال کالا به تمامی نقاط ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، گرگان، ساری، بندرعباس، سمنان، شاهرود، یزد، اهواز، همدان، لرستان و... می‌باشد.

 • home

  دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاک‌نژاد، خیابان 18متری، خیابان مطهری، خیابان بنفشه، پلاک 124، واحد 6

 • home

  شعبه گرگان: گرگان، میدان تالار فخرالدین اسعد گرگانی، خیابان شهید شکاری، نرسیده به اداره شیلات، نبش کوچه پنجم، پلاک 73

 • mail

  آدرس ایمیل: info[at]farafan-market.com

 • call

  شماره تماس: 26743685 و 26742969-021

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=102060&p=ZjVCbWTayvQQh5UL
logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فرافن (فروشگاه آنلاین فرافن مارکت) می‌باشد.