home صفحه اصلی lock person ثبت نام

دستگاه DVR


صفحه1 از2
نتایج 1 تا 40 از کل 45 نتیجه

AHDDVR ریکو مدل 0404-SH

کیفیت پیش‌نمایش: 1080p
کیفیت ضبط تصویر: 1080n
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
متفرقه: برد Hisilicon + پشتیبانی از 4ترابایت هارد

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2041

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 4
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

609,000 تومان
609,000 تومان

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2061

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 16
- تعداد کانال صدا: 1
- پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

1,360,000 تومان
1,360,000 تومان

HDDVR تایفون مدل TD-TVI2081

- کیفیت: 720P/1080P
- تعداد کانال تصویر: 8
-تعداد کانال صدا: 1
-پیکسل رکورد: 1080×1920
- تعداد هارد: 1
- دو سال گارانتی

900,000 تومان
900,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-F1

call.png

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

496,000 تومان
471,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

کیفیت: 1080p//3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 3MP
تعداد هارد: 1

556,000 تومان
528,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

857,000 تومان
814,150 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

870,000 تومان
826,500 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1

call.png

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F2

call.png

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 2

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F1/N

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

895,000 تومان
850,250 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

834,000 تومان
792,300 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

958,000 تومان
910,100 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1
سایر: خروجی 4K UHD

1,289,000 تومان
1,224,550 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

1,292,000 تومان
1,227,400 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1

call.png

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2

call.png

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

1,744,000 تومان
1,656,800 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

1,850,000 تومان
1,757,500 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 2

1,956,000 تومان
1,858,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-SH

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

2,639,000 تومان
2,507,050 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

2,561,000 تومان
2,432,950 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7304HQHI-F4/N

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7308HQHI-F4/N

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7316HQHI-F4/N

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4
سایر: خروجی 4K

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

1,270,000 تومان
1,143,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-1601 PLUS

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

HDDVR ورتینا مدل VDR-401 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

435,000 تومان
391,500 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-401 PLUS

کیفیت: 720P/1080P/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

650,000 تومان
585,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-801 L

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

900,000 تومان
810,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-801 PLUS

کیفیت: 720P/1080P/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

1,100,000 تومان
990,000 تومان

HDDVR ورتینا مدل VDR-805 PLUS

کیفیت: 1/2/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

دستگاه DVR SPYTE مدل SDR-7104H

- کیفیت 1080N
- 4 کانال تصویر
- 1 کانال صدا
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 6 TB
- فشرده سازی تصویر H264+
- بازبینی 4 کانال ...

452,000 تومان
452,000 تومان

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-E1

call.png

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 1

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-SH

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-SH

call.png

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-E1

call.png

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 1