home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

فروش ویژه عید غدیر

Hikvision


دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-E1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-E1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-E2

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 960*1280
تعداد هارد: 2

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7216HGHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 2
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

دستگاه DVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-SH

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080*1920
تعداد هارد: 2

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7108NI-E1/V/W/1T

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

1,469,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

2,056,500 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1/4P

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
PoE:4
تعداد هارد: 1

2,101,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2/8P

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
PoE:8
تعداد هارد: 2

3,313,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/8P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:8
تعداد هارد: 2

3,474,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

4,649,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7600NI-E1/A/1T

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

4,942,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

6,481,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:16
تعداد هارد: 4

7,417,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4/16P

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

8,848,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-F1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F2

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7304HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7308HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7316HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4
سایر: خروجی 4K

call.png

DVR آنالوگ هایک‌ویژن مدل DS-7316HWI-SH

کیفیت: WD1
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

کیفیت: 1080p//3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 3MP
تعداد هارد: 1

1,469,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

2,080,300 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

call.png
نتایج 1 تا 40 از کل 54 نتیجه
صفحه1 از2