home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

درخواست تماس شما جهت مشاوره با موفقیت ثبت شد.

برای خرید نیاز به مشاوره دارید؟

شماره تماس خود را وارد کنید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید.

Hikvision


HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

4,942,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,704,700 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2/16P

4K NVR
تعداد کانال : 16
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/160Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

5,280,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2

4K NVR
تعداد کانال : 16
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/160Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

2,727,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K2/8P

4K NVR
تعداد کانال : 8
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/80Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

3,986,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K2

4K NVR
تعداد کانال : 8
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/80Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

2,518,500 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1/4P

4K NVR
تعداد کانال : 4
پهنای باند ورودی/خروجی : 80/40Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 1

2,303,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1

4K NVR
تعداد کانال : 4
پهنای باند ورودی/خروجی : 80/40Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 1

1,650,000 تومان
1,258,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

6,737,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

3,380,500 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,215,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

3,800,200 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K2

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

2,080,300 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

کیفیت: 1080p//3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 3MP
تعداد هارد: 1

1,469,000 تومان

DVR آنالوگ هایک‌ویژن مدل DS-7316HWI-SH

کیفیت: WD1
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7316HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4
سایر: خروجی 4K

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7308HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7304HQHI-F4/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 4

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F2/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1
سایر: خروجی 4K UHD

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-F1/N

کیفیت: 1080p/3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 4
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 16
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2
سایر: خروجی 4K UHD

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F2/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 2

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-F1/N

کیفیت: 720P/1080P
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 1080×1920
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F2

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 2

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HGHI-F1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 8
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

call.png

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HGHI-F1

کیفیت: 720p
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 720×1280
تعداد هارد: 1

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4/16P

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

8,848,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:16
تعداد هارد: 4

7,417,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

6,481,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

4,942,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7600NI-E1/A/1T

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

4,649,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/8P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:8
تعداد هارد: 2

3,474,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2/8P

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
PoE:8
تعداد هارد: 2

3,313,200 تومان
نتایج 1 تا 40 از کل 54 نتیجه
صفحه1 از2