با ما تماس بگیرید 3685 2674 021
دسته بندی کالاها

دستگاه DVR و NVR


NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4/16P

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

8,848,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:16
تعداد هارد: 4

7,408,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HUHI-K2

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

6,729,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

6,473,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 2

4,936,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

4,936,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7216HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 16
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

3,795,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

3,376,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2

4K NVR
تعداد کانال : 16
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/160Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

2,724,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1/P

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,701,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K2

4K NVR
تعداد کانال : 8
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/80Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

2,515,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1/4P

4K NVR
تعداد کانال : 4
پهنای باند ورودی/خروجی : 80/40Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 1

2,300,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

2,263,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HUHI-K1

کیفیت : 1080/3/5MP
تعداد کانال تصویر : 4
تعداد صدا : 4
کیفیت ضبط : 5MP
تعداد هارد : 1

2,212,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1

کیفیت : 1080/3MP
تعداد کانال تصویر : 8
تعداد صدا : 1
کیفیت ضبط : 3MP
تعداد هارد : 1

2,078,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1

4K NVR
تعداد کانال : 4
پهنای باند ورودی/خروجی : 80/40Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 1

1,650,000 تومان

HDDVR هایک ویژن مدل DS-7204HQHI-K1

کیفیت: 1080p//3MP
تعداد کانال تصویر: 4
تعداد کانال صدا: 1
پیکسل رکورد: 3MP
تعداد هارد: 1

1,467,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

1,467,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-8664NI-I8

پهنای باند: 320Mbps
تعداد کانال: 64
N/A :PoE
تعداد هارد: 8

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-8632NI-I8

پهنای باند: 320Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 8

call.png
نتایج 1 تا 20 از کل 60 نتیجه
صفحه1 از3