home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

دوربین مداربسته IP


دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2032F-I

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2042WD-I

سنسورتصویر: 4MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 6/4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR, 120dB WDR, H.+264

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2132F-IS

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR, DWDR, Audio/Alarm IO

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2142FWD-IS

سنسورتصویر: 4MP
کیفیت: 1520×2688
لنز: فیکس 6/4/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR + DWDR + Audio/Alarm IO + H.+264 + ...

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2232-I5

سنسورتصویر: 4MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 50 متر
سایر: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2332-I

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: Full HD
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2632F-IS

سنسورتصوير: 3MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2642FWD-IS

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, 120dB WDR, Audio/Alarm IO, H.+264

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2642FWD-IZS

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال موتورایز 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, 120dB WDR, Audio/Alarm IO, H.+264

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2732F-IS

سنسورتصوير: 3MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2742FWD-IS

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال موتورایز 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, 120dB WDR, Audio/Alarm IO, H.+264

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2742FWD-IZS

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال موتورایز 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, 120dB WDR, Audio/Alarm IO, H.+264

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2T32-I3

سنسورتصوير: 3MP
کيفيت: Full HD
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2T32-I5

سنسورتصوير: 3MP
کيفيت: Full HD
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 50 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2T42WD-I3

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: Full HD
لنز: فیکس
دیددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, 120dB WDR, H.+264

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2T42WD-I5

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: Full HD
لنز: فیکس
دیددرشب: 50 متر
ساير: 3D DNR, 120dB WDR, H.+264

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2E20F-W

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: Full HD1080P
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
سایر: Recessed Mount, DWDR, 3D DNR, Wi-Fi

2,458,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2020F-I

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: Full HD
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

1,669,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-I

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: 1080×1920
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR + DWDR +IP66

1,669,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2420F-IW

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: Full HD
لنز: فیکس 2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 10 متر
ساير: 3D DNR, DWDR, Wi-Fi

1,669,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2620F-IS

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال 12~2.8
دیددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2720F-IS

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: Full HD
لنز: وریفوکال 12~2.8
دیددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR, DWDR

2,500,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2012-I

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP66 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2022WD-I

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 6mm/4mm
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & 120dB WDR & BLC & IP67 & PoE & 3-axis & H.264+

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2012F-IW

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP66 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2010-I

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP67 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2010F-IW

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP67 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2112F-I

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP66 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2122F-I

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: 1080p
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR + DWDR + BLC + IP66 + PoE + IK10

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2122FWD-I

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 6/4/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR + 120dB WDR + BLC & IP67 + PoE + 3-axis ...

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2110F-I

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP67 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2E10F

سنسورتصوير: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فيکس 4 ميلي‌متر
ساير: 3D DNR + DWDR + BLC + PoE + WiFi

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2212-I5

سنسورتصویر: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 50 متر
سایر: 3D DNR & DWDR & BLC & IP66 & PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2322WD-I

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 6/4/2.8
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR + 120dB WDR + BLC + IP66 + PoE + Dual stream + ...

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2342WD-I

سنسورتصویر: 4MP
کیفیت: Full HD1080p
لنز: فیکس 6/4/2.8
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR + 120dB WDR + BLC + PoE + PIR + H.264+ + EXIR + ...

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2312-I

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: Full HD720p
لنز: فیکس 4 میلی‌متر
دیددرشب: 30 متر
سایر: 3D DNR + DWDR + BLC + IP66 + PoE + EXIR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2712F-IS

سنسورتصوير: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: وریفوکال 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR + DWDR + BLC + IP66 + PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2612F-IS

سنسورتصوير: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: وریفوکال 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR + DWDR + BLC + IP66 + PoE

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2722FWD-IZS

سنسورتصوير: 2MP
کيفيت: 1080p
لنز: وریفوکال موتورایز 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR + 120dB WDR + BLC + PoE + IK08 + H.264+ + ...

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2710F-IS

سنسورتصوير: 1.3MP
کيفيت: 960×1280
لنز: وریفوکال 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR + DWDR + BLC + IP67 + PoE

call.png
نتایج 1 تا 40 از کل 141 نتیجه
صفحه1 از4
فرافن مارکت - از برترین‌های IT

دریافت نشان شرکت‌های برتر IT کشور در سال 95

فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت، آموزش، فروش، خرید و لیست قیمت دوربین مداربسته

فرافن مارکت بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور در زمینه نظارت تصویر و امنیت، تیمی متشکل از گروهی از کارشناسان و مهندسین کامپیوتر، IT، برق و الکترونیک و مدیریت، که انگیزه آن ابتدا بر مبنای عشق و علاقه استوار بود، فعالیت خود را در سال 85 شروع کرد و عمده فعالیت آن تا به امروز اجرای پروژه و تامین قطعات در زمینه‌ی دوربین مدار بسته، اعلام حریق، دزدگیر (اعلام سرقت)، تلفن سانترال و ویپ، در اتوماتیک، شبکه کامپیوتر، ups و سیستم های هوشمند اماکن بوده و موفق به اجرای پروژه‌های بزرگی در زمینه دوربین های مدار بسته و دیگر سیستم‌های امنیتی شده است و توانسته با تعداد کثیری از ادارات دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، کارخانجات صنعتی، هتل‌ها و مراکز تفریحی، فروشگاه‌ها، مغازه ها و منازل همکاری نماید. شرکت فرافن با تفکیک واحدهای مشاوره و فروش، پشتیبانی فنی، اجرای پروژه، انبار، تدارکات و مالی موفق شد گام کوچکی در سرعت و سهولت امور مشتریان بردارد. توجه ویژه به کیفیت، همراه با قیمت مناسب، صداقت و رعایت کلیه موارد استاندارد در اجرای پروژه اصولی بوده که ما خود را همواره ملزم به رعایت آن دانسته‌ایم. فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت همچنین در زمینه‌های تهیه، گردآوری، ترجمه و نشر مقالات آموزش دوربین مداربسته، نرم افزار دوربین مدار بسته جهت ارتقاء سطح علمی همکاران و مشتریان در زمینه دوربین های مدار بسته نیز تلاش‌های بسیاری کرده است. از دیگر محصولات فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت می‌توان به انواع دوربین مداربسته IP، دوربین مداربسته HD، دوربین مداربسته HDTVI، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته AHD، دوربین مدار بسته بیسیم، دوربین مخفی، دستگاه DVR و NVR، لوازم جانبی دوربین مداربسته شامل لنز دوربین مداربسته، کاور دوربین مداربسته، پایه دوربین مداربسته، سیم و کابل دوربین مداربسته، آداپتور دوربین مدار بسته، فیش دوربین مداربسته، میکروفن، هارد دیسک، UPS، رک و جک BFT اشاره کرد. فرافن مارکت تنها اقدام به تهیه و توزیع محصولات بهترین برندهای دوربین مداربسته روز دنیا در زمینه تولید و پخش انواع دوربین مدار بسته و دیگر تجهیزات امنیتی و نظارت تصویر، مانند هایک ویژن (Hikvision)، ورتینا (Vertina)، داهوا (Dahua)، شیائومی (xiaomi)، بی اف تی (BFT)، تایفون (Typhoone)، اسپایت (Spyte) و ریکو (Ricoh) می‌نماید. فروشگاه فرافن مارکت همواره با بهره‌گیری از سیستم ارسال سریع، آماده ارسال کالا به تمامی نقاط ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، گرگان، ساری، بندرعباس، سمنان، شاهرود، یزد، اهواز، همدان، لرستان و... می‌باشد.

 • home

  دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاک‌نژاد، خیابان 18متری، خیابان مطهری، خیابان بنفشه، پلاک 124، واحد 6

 • home

  شعبه گرگان: گرگان، میدان تالار فخرالدین اسعد گرگانی، خیابان شهید شکاری، نرسیده به اداره شیلات، نبش کوچه پنجم، پلاک 73

 • mail

  آدرس ایمیل: info[at]farafan-market.com

 • call

  شماره تماس: 26743685 و 26742969-021

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=102060&p=ZjVCbWTayvQQh5UL
logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فرافن (فروشگاه آنلاین فرافن مارکت) می‌باشد.