home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

درخواست تماس شما جهت مشاوره با موفقیت ثبت شد.

برای خرید نیاز به مشاوره دارید؟

شماره تماس خود را وارد کنید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید.

دستگاه NVR


رکوردر 16 کانال تحت شبکه برند Exsom مدل ENVR‐3216S

تعداد کانال دوربین :16 عدد
کیفیت ضبط : 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
پهنای باند ورودی : 112 مگابایت
فشرده سازی تصویر : ...

رکوردر 8 کانال تحت شبکه به همراه 8 پورت POE برند Exsom مدل ENVR‐318‐8P

تعداد کانال دوربین : 8 عدد پورت به همراه POE
کیفیت ضبط : 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
پهنای باند ورودی : 60 مگابایت

رکوردر 4 کانال تحت شبکه به همراه 4 پورت POE برند Exsom مدل ENVR‐314‐4P

تعداد کانال دوربین : 4 عدد پورت به همراه POE
کیفیت ضبط : 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
پهنای باند ورودی : 40 مگابایت

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2/16P

4K NVR
تعداد کانال : 16
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/160Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

5,280,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-K2

4K NVR
تعداد کانال : 16
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/160Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

2,727,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K2/8P

4K NVR
تعداد کانال : 8
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/80Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

3,986,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-K2

4K NVR
تعداد کانال : 8
پهنای باند ورودی/خروجی : 160/80Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 2

2,518,500 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1/4P

4K NVR
تعداد کانال : 4
پهنای باند ورودی/خروجی : 80/40Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 1

2,303,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-K1

4K NVR
تعداد کانال : 4
پهنای باند ورودی/خروجی : 80/40Mbps
کیفیت ضبط : بالای 8MP
تعداد هارد : 1

1,650,000 تومان
1,258,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-3212P16

پهنای باند: 320 Mbps
تعداد کانال: 32
تعداد هارد: 16

NVR ورتینا مدل VNR-3212 P4

پهنای باند: 256 Mbps
تعداد کانال: 32
تعداد هارد: 4

NVR ورتینا مدل VNR-1612 P4

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
تعداد هارد: 4

NVR ورتینا مدل VNR-1605P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

5,300,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-1605E

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
تعداد هارد: 2

4,450,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-1605

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
تعداد هارد: 2

2,800,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-805P

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

3,950,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-805E

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
تعداد هارد: 2

3,300,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-805

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
تعداد هارد: 2

2,450,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-405P

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

2,480,000 تومان

NVR ورتینا مدل VNR-405

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
تعداد هارد: 1

1,700,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4/16P

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

8,848,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:16
تعداد هارد: 4

7,417,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7732NI-E4

پهنای باند: 200Mbps
تعداد کانال: 32
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

6,481,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7716NI-E4

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 4

4,942,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7600NI-E1/A/1T

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/16P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

4,649,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2/8P

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
PoE:8
تعداد هارد: 2

3,474,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2/8P

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
PoE:8
تعداد هارد: 2

3,313,200 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1/4P

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
PoE:4
تعداد هارد: 1

2,101,400 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7616NI-E2

پهنای باند: 160Mbps
تعداد کانال: 16
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

call.png

NVR هایک ویژن مدل DS-7608NI-E2

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 2

2,056,500 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7604NI-E1

پهنای باند: 40Mbps
تعداد کانال: 4
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

1,469,000 تومان

NVR هایک ویژن مدل DS-7108NI-E1/V/W/1T

پهنای باند: 80Mbps
تعداد کانال: 8
N/A :PoE
تعداد هارد: 1

call.png
نتایج 1 تا 33 از کل 33 نتیجه